Handelsvillkor

Företagsinformation

WATERROWER | NOHRD Nordic ApS (binavn: WaterRower Scandinavia ApS)
CVR nr. 35848363
Adress: Stærmosevej 176, 5690 Tommerup, Danmark
E-postadress: info@waterrower.se
Telefonnummer: +45 22336863
Etablerat: 2014

Betalning

Du kan betala avgiftsfritt med betalkort på www.waterrower.dk.
Det kan aldrig dras ett större belopp än det som du har godkänt vid köpet.
Vi drar beloppet på ditt betalkort först när vi har skickat varorna till dig.
 
Bankinformation
Bank: Nykredit
Kontonummer: 8117-0003437374 
BIC / SWIFT: NYKBDKKK
IBAN: DK1781170003437374

 

Leverans 

Danmark
Det är fri frakt på alla WaterRowers. Frakt för andra delar beror på val av speditör, men du kan alltid se beloppet på betalningssidan. 
 
Sverige
Det är fri frakt på alla WaterRowers. Frakt för andra delar beror på val av speditör, men du kan alltid se beloppet på betalningssidan. 
 
Norge
Se www.WaterRower.dk
 
Finland
Leverans av Waterrower: 120 EURO. Frakt för andra delar beror på val av speditör, men du kan alltid se beloppet på betalningssidan. 
 
 

Ångerrätt 

Du har 30 dagars ångerrätt när du handlar på www.waterrower.se.
Ångerperiod löper ut 30 dagar efter dagen du;
- har mottagit din produkt
- får den sista produkten i besittning, när det avser ett avtal om flera produkter som köpts med en beställning och som levereras individuellt.
 
Du måste inom 30 dagar efter mottagandet meddela oss att du vill ångra köpet. Meddelandet ska ske skriftligen till info@waterrower.se. I meddelandet måste du göra oss klart medvetna om att du vill använda din ångerrätt. Du kan också välja att använda vår generella ångerblankett och returnera den.
 
Klicka här för att hämta en ångerblankett
 
Du kan inte ångra ditt köp genom att neka mottagande av produkten utan att ha tydligen meddelat oss om detta i förväg.
 
Retur vid ångrat köp
Du måste returnera din beställning till oss utan onödiga dröjsmål och senast 30 dagar efter att du har meddelat oss att du vill ångra köpet. Du står för de direkta kostnaderna för retur av produkten. Vid retur ansvarar du för att produkten är erforderligt emballerat. Du bär ansvaret för produkten från tidpunkten för leverans av produkten.
 
Om du ångrar köpet ska produkten skickas till:
WATERROWER | NOHRD Nordic ApS
Østerbro 4, 5690 Tommerup, Danmark
 
Produktens skick när du returnerar den
Du är ensam ansvarig för eventuell värdeminskning av produkten som uppstått på grund av annan hantering än det som är nödvändigt för att fastställa produktens beskaffenhet, egenskaper och hur den fungerar. Med andra ord - du kan prova produkten på samma sätt som om du provade den i en fysisk butik.
Om produkten har provats utöver vad som beskrivs ovan, anser vi den som begagnad, vilket innebär att du vid ångrat köp endast återbetalas en del eller inget av köpesumman, beroende på produktens kommersiella värde.
För att få hela inköpsbeloppet återbetalat, får du alltså endast behandla produkten på samma sätt som i en fysisk butik. Du får prova produkten, men inte ta den i verkligt bruk.
 
Återbetalning av köpesumman
Om du ångrar köpet får du naturligtvis tillbaka beloppet som du har betalat till oss. I händelse av en värdeförminskning, som du ansvarar för, dras detta ifrån köpesumman.
Om du använder din ångerrätt, återbetalar vi alla dina inbetalningar inom 30 dagar från dagen då vi får meddelandet om ditt beslut att ångra detta avtal. 
Vi kan kvarhålla återbetalningen tills vi har mottagit den returnerade produkten, såvida du inte redan har dokumenterat en returförsändelse av den.

Reklamationsrätt

När du handlar i WaterRower Scandinavias webbshop har du naturligtvis 2 års reklamationsrätt. Vid registrering av dina WaterRower-utrustning, kan denna utvidgas till 3 år (och 5 år för delar av trä). WaterRower Scandinavia har åtagit sig att din WaterRower-utrustning alltid ska leva upp till våra höga kvalitetskrav. Om problem uppstår under garantiperioden, kommer du att få de nödvändiga reservdelarna utan kostnadstillägg. Det är vanligtvis en lätt uppgift att själv ersätta den defekta delen.
Det är naturligtvis ett krav att reklamationen är berättigad och att bristen inte beror på felaktig användning av produkten eller annat skadeförvållande beteende. 
OBS: Vid användning av andra vattenreningskemikalier än de som vi har specificerat, upphör reklamationsrätten för tankdelar att gälla.
Du måste reklamera inom "skälig tid" efter att du har upptäckt produktfelet. Om du reklamerar inom två månader från det att felet har upptäckts, är reklamationen alltid inom skälig tid.
Om reklamationen är befogad, kan WaterRower Scandinavia ordna med returfrakt och vi betalar alla fraktkostnader. 
 
Returer skickas till:
WATERROWER | NOHRD Nordic ApS
Østerbro 4, 5690 Tommerup, Danmark
Kom ihåg att få ett kvitto för försändelsen.

 

Klagomål

Om du vill klaga på ditt köp, ska du kontakta Richard Kelly, WaterRower Scandinavia ApS, info@waterrower.se 
Om vi inte lyckas att hitta en lösning, kan du lämna in ett klagomål till Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark. Du kan lämna in ett klagomål till Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
Man kan även lämna in klagomål via EU-kommissionens internetportal för klagomål. Detta är särskilt relevant om du är en konsument som är bosatt i ett annat EU-land. Klagomål lämnas in här: http://ec.europa.eu/odr. När du lämnar in ett klagomål måste du ange vår e-postadress: info-dk@waterrower.dk.

 

Integritetspolicy

 Vi registrerar endast persondata i de fall då dessa är av relevans för oss; och vi registrerar endast persondata om de är av relevans för din aktivitet på WaterRower.dk.
Vid registrering, bearbetning och användning av dina persondata, efterlever vi alltid alla relevanta lagar.
Vi lagrar endast dina persondata under perioden som vi antingen har en juridisk skyldighet att göra så, eller så länge det är relevant utifrån syftet som de registrerades för.

 

Vi registrerar dessa uppgifter

Om du vill köpa och motta en produkt från oss, måste vi registrera vissa persondata för att genomföra köpet och erbjuda dig våra tjänster.
Vi kan t.ex. registrera uppgifter som namn, e-postadress, postadress, leveransadress (om den skiljer sig från din postadress), telefonnummer och betalningsinformation.

WaterRower.dk registrerar och bearbetar dina persondata när du gör följande: 
•    Genomför ett köp av våra produkter
•    Skapar ett kundkonto
•    Skickar oss frågor, reklamationer eller feedback.

 

Dataansvarig

Dataansvarig för registrering, bearbetning och användning av dina personuppgifter hos WaterRower.dk är WATERROWER | NOHRD Nordic ApS, Østerbro 4, 5690 Tommerup, Danmark, CVR: DK35848363.

 

Bearbetningsgrund och syfte

Dina allmänna kontaktuppgifter, t.ex. namn och adress, registrerar vi för att kunna leverera produkten som du har köpt av oss. Vi registrerar din e-postadress för att kunna skicka dig en orderbekräftelse.
När du betalar för din produkt, registrerar vi ditt namn, dina kortuppgifter och IP-adress. Uppgifter som registreras i samband med en betalningstransaktion används och lagras endast för betalningshantering och för att fullgöra ingått avtal. 
 
Om bearbetning av persondata är baserat på ditt samtycke, har du alltid rätten att återkalla ditt samtycke.
 
Om du inte vill uppge de persondata som krävs för att slutföra ett köp av en produkt, kan du dessvärre inte köpa produkter från oss via vår hemsida.
 
Dina uppgifter raderas senast 5 år efter att du har mottagit din produkt.

 

Andra mottagare av personuppgifter

Vi säljer inte dina persondata till tredje part och vi överföra inte dina persondata till tredje land. 
Om du har beställt leverans, kommer information om ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress att skickas vidare till vår speditör med syftet att leverera din beställning. 
Vi har vår webbshop och betalningssystem genom Wannafind.dk A/S som fungerar som vår databearbetare. Alla persondata som du anger på vår webbplats kommer att lagras i Wannafind.dk A/S datacenter.   
Vi har ingått databearbetningsavtal med våra databehandlare, vilket är vår och din garanti för att de efterlever gällande regler avseende skydd av dina personuppgifter.
Dina rättigheter
Som dataregistrerad har du ett antal rättigheter som vi alltid garanterar efterlevnad av. Du har rätten att be oss om följande:

  •  Att få åtkomst till och korrigera / ändra dina persondata
  • Att radera dina persondata.

Dessutom har du rätten att invända mot bearbetning av dina personliga data och du har rätten att inge klagomål till en dataskyddsmyndighet.
Vill du inte längre att vi ska bearbeta dina personuppgifter, eller att vi ska begränsa bearbetningen av dina personuppgifter, kan du även skicka oss en begäran om detta till vår e-postadress info@waterrower.se.