Personuppgiftspolicy

Vi registrerar endast persondata i de fall då dessa är av relevans för oss; och vi registrerar endast persondata om de är av relevans för din aktivitet på WaterRower.dk.
Vid registrering, bearbetning och användning av dina persondata, efterlever vi alltid alla relevanta lagar.
Vi lagrar endast dina persondata under perioden som vi antingen har en juridisk skyldighet att göra så, eller så länge det är relevant utifrån syftet som de registrerades för.

 

Vi registrerar dessa uppgifter

Om du vill köpa och motta en produkt från oss, måste vi registrera vissa persondata för att genomföra köpet och erbjuda dig våra tjänster.
Vi kan t.ex. registrera uppgifter som namn, e-postadress, postadress, leveransadress (om den skiljer sig från din postadress), telefonnummer och betalningsinformation.

WaterRower.dk registrerar och bearbetar dina persondata när du gör följande: 

1. Genomför ett köp av våra produkter

2. Skapar ett kundkonto

3. Skickar oss frågor, reklamationer eller feedback.

 

Dataansvarig

Dataansvarig för registrering, bearbetning och användning av dina personuppgifter hos WaterRower.dk är WaterRower Scandinavia ApS, Staermosevej 176, 5690 Tommerup, Danmark, CVR: DK35848363.

 

Bearbetningsgrund och syfte

Dina allmänna kontaktuppgifter, t.ex. namn och adress, registrerar vi för att kunna leverera produkten som du har köpt av oss. Vi registrerar din e-postadress för att kunna skicka dig en orderbekräftelse.
När du betalar för din produkt, registrerar vi ditt namn, dina kortuppgifter och IP-adress. Uppgifter som registreras i samband med en betalningstransaktion används och lagras endast för betalningshantering och för att fullgöra ingått avtal. 
 
Om bearbetning av persondata är baserat på ditt samtycke, har du alltid rätten att återkalla ditt samtycke.
 
Om du inte vill uppge de persondata som krävs för att slutföra ett köp av en produkt, kan du dessvärre inte köpa produkter från oss via vår hemsida.
 
Dina uppgifter raderas senast 5 år efter att du har mottagit din produkt.

 

Andra mottagare av personuppgifter

Vi säljer inte dina persondata till tredje part och vi överföra inte dina persondata till tredje land. 
Om du har beställt leverans, kommer information om ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress att skickas vidare till vår speditör med syftet att leverera din beställning. 
Vi har vår webbshop och betalningssystem genom Wannafind.dk A/S som fungerar som vår databearbetare. Alla persondata som du anger på vår webbplats kommer att lagras i Wannafind.dk A/S datacenter.   
Vi har ingått databearbetningsavtal med våra databehandlare, vilket är vår och din garanti för att de efterlever gällande regler avseende skydd av dina personuppgifter.
Dina rättigheter
Som dataregistrerad har du ett antal rättigheter som vi alltid garanterar efterlevnad av. Du har rätten att be oss om följande:

  •  Att få åtkomst till och korrigera / ändra dina persondata
  • Att radera dina persondata.

Dessutom har du rätten att invända mot bearbetning av dina personliga data och du har rätten att inge klagomål till en dataskyddsmyndighet.
Vill du inte längre att vi ska bearbeta dina personuppgifter, eller att vi ska begränsa bearbetningen av dina personuppgifter, kan du även skicka oss en begäran om detta till vår e-postadress info-dk@waterrower.com.