Få hjälp med rätt roddteknik

När du har skaffat dig en roddmaskin så är det viktigt att du får full kontroll över tekniken för att få bästa resultat av din träning och ännu viktigare - att undvika skador. 

Med rätt roddteknik fördelar du belastningen optimalt över hela kroppen på så sätt att det inte blir överbelastning på vare sig under- eller överkropp. När vi talar om roddteknik så fokuserar vi på hållningen och rörelserna som efterliknar positionen och rörelserna som man använder när man ror i en riktig båt på vatten. I detta fokuserar vi på hur dina armar och ben böjs samt din kroppshållning. 

Om du är nybörjare så är det en bra idé att testa tekniken på din roddmaskin i ett långsamt tempo innan du kör igång med intensiv träning för att känna att dina rörelser löper i ett jämnt flöde. Nedan har vi beskrivit den optimala roddtekniken i tre steg med detaljerade beskrivningar och bilder för att du ska kunna testa tekniken själv. De tre stegen upprepas efter varandra. Därför startar steg 1 på nytt efter steg 3 för ett jämnt träningsflöde.
 

Steg 1

Position 1: Release
Här sitter du med utsträckta ben och något bakåtlutad kropp. Denna position följer rörelsen Drive. I denna position stoppas driften och årorna lyfts upp ur vattnet. Här håller du handtaget mot kroppen - det är inte slutet på årtaget utan bara en riktningsändring.

Rörelse 1: Rock Over
Rörelsen Rock Over startar i positionen Release och slutar i positionen Rock. Armarna sträcks ut från kroppen medan du lutar överkroppen något framåt och följer armrörelserna framåt. Se till att du inte böjer ryggen utan istället böjer dig vid bäckenet. Kom ihåg att sitta stilla och fast på sitsen. 

 

Steg 2

Position 2: Rocked Over
Efter steg 1 har du hamnat i positionen Rocked Over och sitter med utsträckta armar samt en något framåtböjd överkropp med rak rygg och en vridpunkt runt höfterna. Dina ben ska fortfarande vara sträckta.
 

Rörelse 2: Recovery
Denna rörelse startar i positionen Rocked Over och slutar i rörelsen Catch. Här behöver du inte spendera energi på framdrivning. Bål och överkropp hålls i samma läge som är något framåtböjt. Här är det bara benen som böjs medan sitsen rör sig framåt. Benen böjs tills skenbenen är lodräta. 

Steg 3

Position 3: Catch
Här har du nått slutet av rörelsen Recovery och på väg att påbörja rörelsen Drive. Dina ben är böjda och armar utsträckta och din kropp är spänd som en fjäder redo att skapa vattenkraft.
 

Rörelse 3: Drive
Rörelsen Drive är arbetsprocessen som du känner vattenmotståndet i. Här sträcks benen ut medan du kör bakåt på sitsen. Halvvägs in i rörelsen dras armarna tillbaka mot kroppen igen. Du hamnar sedan i positionen Release med utsträckta ben och armar som dras in mot kroppen medan överkroppen är något bakåtböjd. Du är nu nått steg 1 igen och kan upprepa alla steg. 

 

Hela tekniken från början till slut och i slow motion visas även i videorna nedan. När du har lärt dig tekniken så är du redo att köra igång med din träning.

Om du fortfarande tycker att något inte känns helt rätt när du rör dig på roddmaskinen så kan det bero på fel hållning eller fel rörelse. Du kan se de typiska misstagen och korrigeringarna här .

Du kan hitta inspiration till träningsprogram här . Lycka till med din träning. 
 

Rätt årtag

Drive-rörelsen - i slow motion