Workouts - Träningsprogram för roddmaskin

Det första steget går ut på att lära sig hur man tar ett ordentligt årtag på roddmaskinen. Tekniken är uppdelad i tre steg. Varje steg består av en position och rörelse.

Steg 1

Position 1: Release
Denna position följer rörelsen Drive. I denna position stoppas båtens framdrift och årorna lyfts upp från vattnet. Det är inte avslutningen på ett årtag utan bara en ändring av handtagets riktning.

Rörelse 1: Rock Over
Rörelsen Rock Over börjar från Release och avslutas med positionen Rock Over. Armarna sträcks ut och bålen tippar över bäckenet (inte ryggen).

 

Steg 2

Position 2: Rocked Over
Denna position uppnås i slutet av rörelsen Rock Over. Armarna är utsträckta. Bålen är framåtböjd och följer överkroppens position.

Rörelse 2: Recovery
Denna rörelse börjar i positionen Rocked Over och slutar med positionen Catch (där årtaget börjar). Ingen aktiv framdrift vid denna tidpunkt och ingen rörelse i överkropp eller bål. Det finns bara rörelse i benen. Bål och överkropp hålls på plats i positionen Rocked Over.

Steg 3

Position 3: Catch
Denna position går man in i vid slutet av rörelsen Recovery och vid i starten av rörelsen Drive. Kroppen är spänd som en fjäder, klar att sträckas ut.

Rörelse 3: Drive
Rörelsen Drive är arbetsmomentet under roddfasen som startar med positionen Catch och slutar med Release.

 

 

Det korrekta årtaget

Rörelsen Drive - i slow motion